Jakie są główne granice kryzysu gospodarczego

Proces szerzenia się kryzysu ma swoje granice. Produkcja nie może przecież spaść do zera. Tą absolutną granicą jest fizjologiczna bariera odżywiania społeczeństwo nie może skazać się na samozagładę. Rodziny bezrobotnych czy nisko zarabiających będą wyzbywały się wszystkiego nawet obrączek ślubnych by uchronić się przed głodem. Występuje też bariera społeczna groźba wybuchu niezadowolenia społecznego który może […]