Jakie są główne granice kryzysu gospodarczego


Proces szerzenia się kryzysu ma swoje granice. Produkcja nie może przecież spaść do zera. Tą absolutną granicą jest fizjologiczna bariera odżywiania społeczeństwo nie może skazać się na samozagładę. Rodziny bezrobotnych czy nisko zarabiających będą wyzbywały się wszystkiego nawet obrączek ślubnych by uchronić się przed głodem. Występuje też bariera społeczna groźba wybuchu niezadowolenia społecznego który może popychać zrozpaczone masy do rewolucji. Do wielu działań pochodzą sami bezrobotni którzy niemalże zmuszeni są do zakładania własnych działalności gospodarczej która stanowi dla nich pewne wyjście z tej opłakanej sytuacji. Jednak muszą wybrać w tym kierunku taką firmę którą łatwo będzie im utrzymać na rynku gospodarczym. Tak się dzieje jeśli oferuje ona docieplanie budynków . Zmusza to władze państwowe do przeciwdziałania pomocy dla bezrobotnych. Istotne jest też iż średnio zamożne warstwy nie mówiąc już o bogaczach mających zasoby gotówki na ogół nie zmniejszają konsumpcji w okresie kryzysu. Ograniczanie siły nabywczej ludności a więc jej konsumpcji które doprowadziło do kryzysu przejawia się w czasie jego trwania w dalszej redukcji konsumpcji. Dolna bariera tej redukcji jest zarazem czynnikiem zakreślającym granice szerzenia się kryzysu. Znane z przeszłości kryzysy miały różną ostrość i różny czas trwania przeciętnie 2 lub 3 lata a z okresem depresji nawet 5 bądź 6 lat. Największą do tej pory katastrofą gospodarczą jaka dotknęła kapitalizm był kryzys rozpoczęty w 1929 r. zwany wielkim. Dość powiedzieć że spadek produkcji doszedł w wielu krajach do 50 procent a w niektórych wynosił nawet więcej. Kryzys osiągnął dno w 1932 roku. Pomijamy jednak takie sytuacje i skupiamy się na aktualnej sytuacji która pojawia się na rynku gospodarczym. Na przykład firmy budowlane oferujące docieplanie budynków kierują swoje usługi niemalże do wszystkich także do klientów z poza granicy. Także poprzez wiele działań marketingowych mają sposobność rozszerzenia granic swojej działalności.
Radca Prawny Poznań